Bekijk de wereld als een huis
 
Bekijk de wereld als een huis die gedachte kan nogal beklemmend en beangstigend zijn.
Bedenk dat in die beperkte ruimte, oorlogen, vervuiling, criminaliteit, armoede en onrecht aan de orde zijn, als gevolg van religie, overconsumptie, materialisme en ignorantie. 
Het werk van Piet Jetten (1961) is een uiteenzetting van deze gedachte, en dus de vergankelijkheid van het bestaan, de natuur en de levenloze dingen, Het egoïsme, de ijdelheid (vanitas) en de gevolgen daarvan, agressie, en discriminatie. 
Als kunstenaar ligt er een taak om met deze emoties te werken. Letterlijk is het werk van Piet Jetten een Collage hoe hij de wereld ervaart vanuit zijn atelier, zijn Huis. Hij is voordurend op zoek om hier vorm aan te geven, op zijn bijzondere werkwijze.
De symboliek van het geheel of gedeeltelijk gebruiken van de soms meer dan een eeuw oude paneel deuren is voor Jetten een gegeven, de deur die verschillende ruimtes verdeelt, afsluit of opent in het huis. Gered uit afval containers krijgen de panelen een ander doel Op deze panelen verbeeld hij een taal van typografische en picturale fragmentatie die verschillende functies hebben binnen de compositie, de betekenis is nooit absoluut of eenduidig, alles heeft een of meerdere kanten, zoals ook oorzaak en gevolg vaak verwisseld kunnen worden!
Jetten recyclet zijn eigen werk, daardoor ontstaat soms een beeld van paradoxale interpretaties van zijn beeldende gedachten, vroeger en nu.
Het materiaal, dat in zijn vergankelijkheid de verborgen herinnering oproept van een verscheiden significantie krijgt een nieuwe bestemming in het huis.